Nhật ký chống dịch

Từ thiện những ổ bánh mì không nhân nhưng lại nhân đạo không tưởng

Một Youtuber đã có cách từ thiện rất thông minh để đảm bảo tiền đến đúng tay người cần.
AmyMil
17 tháng 08, 2021
Thích 0
Chia sẻ
Lưu
Bài viết gợi ý
AmyMil

Cả một vùng trời Ghibli mở ra với cà phê Chin Chan

01 thg11 2021
LaceyEve

Bao giờ mới chống dịch xong?

26 thg7 2021
Gojo Satoru

#nhatkychongdich Ký sự: Trong dịch bệnh, ai mới là người cần được ưu tiên?

20 thg7 2021