Bạn kể tôi nghe

Thầy mình ôm bó này suốt cả giờ dạy, dù nó chỉ là một bó hoa muộn màng...

Hôm nay tuy là 22/11, nhưng lớp tui vẫn tặng thầy Lý hoa. Thầy bất ngờ lắm, và câu đầu tiên thầy nói là “khóc ra đây mất”
Phương Phạm Hồ Linh
23 tháng 11, 2021
Thích 0
Chia sẻ
Lưu
Bài viết gợi ý
Huy Trần

Đèn trong nhà vẫn sáng

18 thg11 2021
Tuấn Cùi

Đây là tóc của một bệnh nhân Covid-19 sau 2 tháng khỏi bệnh

24 thg11 2021
Thu Trangg

Có đứa em trai hiểu chuyện là như thế nào?

26 thg11 2021