ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ MXH BEATVN

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI BEATVN!

Các Điều khoản dịch vụ (hay "Điều khoản") này điều chỉnh việc bạn dùng mạng xã hội BEATVN, trừ khi chúng tôi nêu rõ là áp dụng các điều khoản riêng (và không áp dụng các điều khoản này). Các Điều khoản này cũng cung cấp thông tin về Dịch vụ BEATVN ("Dịch vụ") được nêu dưới đây. Khi tạo tài khoản BEATVN hoặc sử dụng BEATVN, bạn đồng ý với các điều khoản này.

ĐIỀU 1. DỊCH VỤ MÀ BEATVN CUNG CẤP

Chúng tôi đồng ý cung cấp Dịch vụ BEATVN cho bạn. Dịch vụ bao gồm tất cả các sản phẩm, tính năng, ứng dụng, dịch vụ, công nghệ và phần mềm của BEATVN mà chúng tôi cung cấp để thực hiện sứ mệnh của BEATVN: Để đưa bạn đến gần hơn với những người và những điều bạn yêu thích. Dịch vụ bao gồm các khía cạnh sau:

1. Mang lại cơ hội riêng cho từng người để sáng tạo, kết nối, giao tiếp, khám phá và chia sẻ.

Chúng tôi muốn kết nối các mối quan hệ của bạn thông qua những trải nghiệm được chia sẻ mà bạn thực sự quan tâm. Vì vậy, chúng tôi xây dựng các hệ thống với mục tiêu tìm hiểu về những người và những gì mà bạn và người khác quan tâm, đồng thời sử dụng thông tin đó để giúp bạn sáng tạo, tìm kiếm, tham gia và chia sẻ trong những trải nghiệm quan trọng với mình.

2. Thúc đẩy việc xây dựng một môi trường tích cực, toàn diện và an toàn.

Chúng tôi phát triển và sử dụng các công cụ, cũng như cung cấp thông tin và nguồn lực cho thành viên trong cộng đồng của mình nhằm mang lại cho họ trải nghiệm tích cực, toàn diện. Chúng tôi cũng có các đội ngũ, hệ thống với nhiệm vụ chống lại hành vi lạm dụng và vi phạm các Điều khoản, chính sách của mình cũng như hành vi có hại, lừa đảo. Chúng tôi sử dụng tất cả thông tin mình có, bao gồm cả thông tin của bạn, nhằm nỗ lực giữ an toàn cho nền tảng của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin về hành vi sử dụng sai mục đích hoặc nội dung có hại với các cơ quan hành pháp.

3. Chúng tôi phát triển và sử dụng các công nghệ để luôn phục vụ cộng đồng ngày càng phát triển của mình.

Sắp xếp và phân tích thông tin cho cộng đồng ngày càng phát triển chính là yếu tố trọng tâm trong Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi là tạo ra và sử dụng những công nghệ tiên tiến giúp cá nhân hóa, bảo vệ và cải thiện Dịch vụ trên quy mô vô cùng lớn cho cộng đồng. Các công nghệ như trí tuệ nhân tạo và máy học mang lại cho chúng tôi sức mạnh để áp dụng các quy trình phức tạp trên Dịch vụ của mình. Các công nghệ tự động cũng giúp chúng tôi đảm bảo chức năng và tính toàn vẹn của Dịch vụ.

4. Kết nối bạn với các thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ theo những cách mà bạn quan tâm.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu từ BEATVN, từ các đối tác bên thứ ba để hiển thị cho bạn quảng cáo, ưu đãi và các nội dung được tài trợ khác mà chúng tôi cho rằng sẽ có ý nghĩa với bạn. Ngoài ra, chúng tôi cố gắng làm cho nội dung đó cũng phù hợp như tất cả những trải nghiệm khác của bạn trên BEATVN.

5. Nghiên cứu và đổi mới.

Chúng tôi sử dụng thông tin có được để nghiên cứu Dịch vụ của mình, đồng thời hợp tác nghiên cứu với các bên khác nhằm cải thiện Dịch vụ và đóng góp vào sự thịnh vượng của cộng đồng.Chúng tôi sử dụng dữ liệu từ BEATVN, từ các đối tác bên thứ ba để hiển thị cho bạn quảng cáo, ưu đãi và các nội dung được tài trợ khác mà chúng tôi cho rằng sẽ có ý nghĩa với bạn. Ngoài ra, chúng tôi cố gắng làm cho nội dung đó cũng phù hợp như tất cả những trải nghiệm khác của bạn trên BEATVN.

ĐIỀU 2. QUY ĐỊNH VỀ ĐẶT TÊN TÀI KHOẢN

1. Không được đặt tên tài khoản, nhân vật theo tên của danh nhân, tên của các vị lãnh đạo, tên của trùm khủng bố, phát xít, tội phạm, và tên của những cá nhân, tổ chức chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mà gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

2. Không được đặt tên tài khoản, nhân vật trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với tên viết tắt, tên đầy đủ của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Việt Nam và tổ chức quốc tế, nếu không được cơ quan, tổ chức đó cho phép.

3. Không được đặt tên tài khoản, nhân vật trùng hoặc gây nhầm lẫn để giả mạo các cá nhân, tổ chức khác nhằm mục đích đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân khác.

4. Không được đặt tên tài khoản, nhân vật vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ.

5. Không được đặt tên có chứa các từ/cụm từ gây nhầm lẫn với các nền tảng trong hệ sinh thái của BEATVN thuộc quyền quản lý của BEATVN khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của BEATVN.

6. Tài khoản vi phạm quy định về đặt tên sẽ bị khoá và/hoặc xóa vĩnh viễn mà không cần thông báo.

ĐIỀU 3. QUY ĐỊNH VỀ HÌNH ĐẠI DIỆN

1. Không sử dụng hình ảnh có hàm ý kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

2. Không sử dụng hình ảnh hoặc hình ảnh mô tả có tính xúc phạm các danh nhân, anh hùng dân tộc, lãnh đạo Đảng và Nhà nước của Việt Nam và lãnh đạo của các cơ quan tổ chức quốc tế.

3. Không sử dụng hình ảnh có chứa dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với biểu tượng, cờ, huy hiệu, tên viết tắt, tên đầy đủ của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Việt Nam và tổ chức quốc tế mà xúc phạm đến uy tín của các tổ chức này.

4. Không sử dụng các hình ảnh liên quan tới tôn giáo mà gây kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, đi ngược lại chính sách tôn giáo của Việt Nam.

5. Không sử dụng ảnh của tội phạm, khủng bố, phát xít, và ảnh hoặc hình ảnh mô tả các cá nhân, tổ chức chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

6. Không sử dụng ảnh xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân khác.

7. Không sử dụng hình ảnh có chứa các từ/cụm từ, logo, dấu hiệu trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với các nền tảng trong hệ sinh thái BEATVN thuộc quyền quản lý của BEATVN khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của BEATVN.

8. Không sử dụng hình ảnh vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ.

9. Tài khoản vi phạm quy định về hình đại diện sẽ bị khoá và/hoặc xóa vĩnh viễn mà không cần thông báo.

ĐIỀU 4. CÁC THÔNG TIN CẤM CHIA SẺ, TRAO ĐỔI, CHIA SẺ TRÊN MẠNG XÃ HỘI BEATVN

1. Thông tin chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; tổ chức, hoạt động, câu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Tuyên truyền chiến tranh, khủng bố.

3. Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội.

4. Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc, tôn giáo; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo.

5. Thông tin kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

6. Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật Việt Nam quy định.

7. Thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân

8. Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm.

9. Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

10. Thông tin vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

11. Các Thông tin khác vi phạm tới quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

ĐIỀU 5. CÁC HÀNH VI BỊ CẤM KHÁC

1. Cản trở trái phép hoạt động của hệ thống máy chủ tên miền quốc gia Việt Nam ".vn", hoạt động hợp pháp của hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

2. Cản trở trái phép việc cung cấp và truy cập thông tin hợp pháp, việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Internet của tổ chức, cá nhân.

3. Sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã của các tổ chức, cá nhân; thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.

4. Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Tạo, cài đặt, phát tán các phần mềm độc hại, vi rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.

5. Sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào dịch vụ của BEATVN.

6. Phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của dịch vụ cung cấp hoặc hệ thống máy chủ.

7. Đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép hoặc gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ.

8. Quấy rối, chửi bới, làm phiền hay có bất kỳ hành vi thiếu văn hoá nào đối với người sử dụng khác.

9. Hành vi, thái độ làm tổn hại đến uy tín của BEATVN và/hoặc các dịch vụ của BEATVN dưới bất kỳ hình thức hoặc phương thức nào.

10. Quảng bá bất kỳ sản phẩm/dịch vụ dưới bất kỳ hình thức nào mà không tuân thủ theo thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ và chính sách quảng cáo của BEATVN.

11. Đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên Mạng xã hội BEATVN.

12. Các hành vi cấm khác theo quy định của pháp luật Việt Nam trong từng lĩnh vực.

ĐIỀU 6. CAM KẾT CỦA BẠN KHI SỬ DỤNG MXH BEATVN

1. Đối tượng có thể sử dụng MXH BEATVN:

 • Bạn phải đủ 13 tuổi trở lên hoặc ở độ tuổi pháp định tối thiểu tại quốc gia mình để sử dụng Instagram.
 • Bạn phải không bị cấm nhận bất kỳ phần nào trong Dịch vụ của chúng tôi theo luật hiện hành hoặc không bị cấm thực hiện các khoản thanh toán liên quan đến Dịch vụ nếu bạn thuộc danh sách bên bị từ chối đang áp dụng.
 • Trước đây, bạn chưa bị chúng tôi vô hiệu hóa tài khoản do vi phạm pháp luật hoặc bất kỳ chính sách nào của chúng tôi.
 • Bạn không phải là tội phạm tình dục đã bị kết án.

2. Cách sử dụng BEATVN không được cho phép

 • Bạn không được mạo danh người khác hoặc cung cấp thông tin không chính xác.
 • Bạn không được làm bất kỳ điều gì trái pháp luật, gây hiểu nhầm, gian lận hay cho mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép.
 • Bạn không được vi phạm (hoặc giúp đỡ hay khuyến khích người khác vi phạm) các Điều khoản này hoặc chính sách của chúng tôi
 • Bạn không được làm bất cứ điều gì gây trở ngại hoặc ảnh hưởng đến hoạt động dự kiến của Dịch vụ.
 • Bạn không được cố tạo tài khoản, truy cập hoặc thu thập thông tin một cách trái phép.
 • Bạn không được bán, cấp phép hoặc mua bất kỳ tài khoản hay dữ liệu nào nhận được từ chúng tôi hoặc từ Dịch vụ của chúng tôi.
 • Bạn không được đăng thông tin riêng tư hoặc bí mật của người khác mà không được cho phép, cũng như làm bất cứ điều gì vi phạm quyền của người khác, bao gồm cả quyền sở hữu trí tuệ (ví dụ: xâm phạm bản quyền và nhãn hiệu hàng hóa, làm giả hoặc sao chép lậu hàng hóa)
 • Bạn không được sửa đổi, dịch, tạo sản phẩm phái sinh hoặc thiết kế đối chiếu sản phẩm của chúng tôi hoặc các thành phần của sản phẩm đó.
 • Bạn không được sử dụng tên miền hoặc URL trong tên người dùng của mình khi chưa có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.

3. Các quyền bạn cấp cho chúng tôi.

 • Chúng tôi không có quyền sở hữu nội dung của bạn nhưng bạn cấp phép chúng tôi sử dụng nội dung đó. Quyền của bạn đối với nội dung mà bạn sở hữu không có gì thay đổi. Chúng tôi không có quyền sở hữu nội dung mà bạn đăng lên hoặc đăng thông qua Dịch vụ. Bạn được tự do chia sẻ nội dung của mình với bất kỳ ai khác, ở bất cứ đâu bạn muốn. Tuy nhiên, chúng tôi cần bạn cấp một số quyền pháp lý (gọi là "giấy phép") để có thể cung cấp Dịch vụ. Khi bạn chia sẻ, đăng hoặc tải nội dung được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (chẳng hạn như ảnh hay video) lên hoặc liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi thì theo cách này, bạn cấp cho chúng tôi một giấy phép không độc quyền, miễn phí bản quyền, có thể chuyển nhượng, có thể cấp phép lại trên toàn thế giới để lưu trữ, sử dụng, phân phối, sửa đổi, chạy, sao chép, trình diễn hoặc hiển thị công khai, dịch và tạo sản phẩm phái sinh từ nội dung của bạn (theo các cài đặt quyền riêng tư và ứng dụng của bạn). Giấy phép này sẽ hết hiệu lực khi nội dung của bạn bị xóa khỏi hệ thống của chúng tôi. Bạn có thể xóa từng hoặc tất cả nội dung bằng cách xóa tài khoản của mình.
 • Quyền sử dụng tên người dùng, ảnh đại diện và thông tin về các mối quan hệ cũng như hành động của bạn với tài khoản, quảng cáo và nội dung được tài trợ.
 • Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể tải xuống và cài đặt bản cập nhật cho Dịch vụ trên thiết bị của bạn.

4. Bạn phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho BEATVN trong trường hợp bạn có hành vi vi phạm bất kỳ quy định nào tại Thỏa thuận này và/hoặc hành vi vi phạm pháp luật dẫn đến tổn thất, thiệt hại về tài sản và uy tín của BEATVN.

ĐIỀU 7. QUYỀN CỦA BEATVN

1. Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không trung thực, không chính xác, hoặc nếu BEATVN có cơ sở để nghi ngờ rằng thông tin đó không chính xác hoặc nếu bạn vi phạm bất cứ điều khoản nào trong Thỏa thuận này, BEATVN có toàn quyền chấm dứt, xóa bỏ tài khoản của bạn mà không cần sự đồng ý của bạn và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với bạn. Đồng thời, BEATVN có quyền từ chối hỗ trợ và giải quyết các yêu cầu đối với tài khoản của bạn.

2. Nếu bạn có những bình luận, bài đăng vô nghĩa và/hoặc bình luận, bài đăng liên tục gây phiền toái tới người sử dụng khác thì BEATVN có quyền tắt tính năng bình luận và/hoặc đăng tải của bạn trong 01(một) ngày, 03(ba) ngày, hoặc lâu hơn, tùy thuộc vào mức độ vi phạm. Trong trường hợp bạn vi phạm nhiều lần, BEATVN sẽ khóa tài khoản của bạn ít nhất 30 (ba mươi) ngày, hoặc hơn tuỳ thuộc vào tính chất và mức độ vi phạm

3. Khi BEATVN phát hiện những vi phạm của bạn trong quá trình sử dụng Dịch vụ như truy cập trái phép, chia sẻ, truyền đưa các Thông tin bị cấm theo Điều khoản này và/hoặc theo quy định của pháp luật Việt Nam, hoặc những lỗi khác gây ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của BEATVN và/hoặc cá nhân, tổ chức có liên quan, BEATVN có quyền: (i) tước bỏ mọi quyền lợi của bạn trong Thỏa thuận này, bao gồm chấm dứt, xóa bỏ tài khoản của bạn mà không cần sự đồng ý của bạn và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào với bạn; và/hoặc (ii) sử dụng những thông tin mà bạn cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho Cơ quan chức năng giải quyết các vi phạm này theo quy định của pháp luật Việt Nam.

ĐIỀU 8. TRÁCH NHIỆM CỦA BEATVN

1. Có trách nhiệm hỗ trợ bạn trong quá trình sử dụng Dịch vụ.

2. Nhận và giải quyết các khiếu nại, tranh chấp của bạn phát sinh trong quá trình sử dụng Dịch vụ trong thẩm quyền của BEATVN theo quy định của pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên chúng tôi chỉ hỗ trợ, nhận và giải quyết các khiếu nại, tranh chấp đối với tài khoản đăng ký đầy đủ thông tin, trung thực và chính xác.

3. Có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân của bạn theo quy định của Thỏa thuận này, Chính sách Bảo mật Thông tin cá nhân trên Mạng xã hội BEATVN và quy định của pháp luật Việt Nam. Chúng tôi không bán hoặc trao đổi những thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba, trừ trường hợp theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam và/hoặc các trường hợp theo quy định tại Thỏa thuận này.

ĐIỀU 9. CƠ CHẾ XỬ LÝ VI PHẠM

1. Nếu bạn vi phạm Thỏa thuận này, tùy thuộc vào mức độ vi phạm, chúng tôi sẽ khóa tài khoản của bạn tạm thời hoặc vĩnh viễn hoặc xóa tài khoản vĩnh viễn, tước bỏ mọi quyền lợi của bạn đối các Dịch vụ và sẽ yêu cầu cơ quan chức năng xử lý hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Trường hợp hành vi vi phạm của bạn chưa được quy định trong Thỏa thuận này thì tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, BEATVN sẽ đơn phương, toàn quyền quyết định mức xử phạt mà BEATVN cho là hợp lý.

3. Nếu có khiếu nại về Thông tin bị xem là vi phạm và/hoặc bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến cơ chế xử lý vi phạm quy định tại Thỏa thuận này, vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ cho BEATVN.

ĐIỀU 10. CẢNH BÁO VỀ RỦI RO KHI LƯU TRỮ, TRAO ĐỔI VÀ CHIA SẺ THÔNG TIN TRÊN MẠNG

1. Khi bạn đăng ký, sử dụng tính năng đăng nhập liên quan đến các nền tảng và ứng dụng của bên thứ ba, điều đó đồng nghĩa với việc các thông tin của bạn sẽ được chia sẻ cho bên thứ ba, dựa trên sự chấp thuận của bạn. Bằng việc chấp nhận sự chia sẻ này, bạn cũng sẽ chấp nhận những rủi ro kèm theo. Trong trường hợp này, bạn đồng ý và chấp nhận loại trừ trách nhiệm của BEATVN liên quan tới việc thông tin, dữ liệu của bạn bị chia sẻ cho bên thứ ba.

2. Nếu phát sinh rủi ro, thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn như chập điện, hư hỏng phần cứng, phần mềm, sự cố đường truyền Internet hoặc do thiên tai, hỏa hoạn, đình công, sự thay đổi của luật pháp, người sử dụng phải chấp nhận những rủi ro, thiệt hại đó. BEATVN cam kết sẽ nỗ lực giảm thiểu những rủi ro, thiệt hại phát sinh tuy nhiên chúng tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào phát sinh trong các trường hợp này.

ĐIỀU 11. LUẬT ÁP DỤNG VÀ CƠ QUAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Thỏa thuận này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh trong quá trình sử dụng Dịch vụ của bạn sẽ được giải quyết tại tòa án có thẩm quyền của Việt Nam, theo pháp luật hiện hành của Việt Nam.

ĐIỀU 12. ĐIỀU KIỆN VÀ PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP

1. Chúng tôi chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại, tranh chấp của bạn trong thẩm quyền của BEATVN theo quy định của pháp luật Việt Nam, với điều kiện bạn đã ghi đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin khi đăng ký tài khoản.

2. Đối với tranh chấp giữa người sử dụng với nhau hoặc giữa người sử dụng với BEATVN, chúng tôi sẽ căn cứ ghi chép của hệ thống để giải quyết. Theo đó, chúng tôi sẽ bảo vệ quyền lợi tối đa cho người sử dụng đăng ký đầy đủ thông tin theo quy định.

3. Khi có khiếu nại, tranh chấp giữa bạn và người sử dụng khác trên Mạng xã hội BEATVN hoặc giữa bạn với BEATVN, bạn có thể gửi yêu cầu giải quyết khiếu nại, tranh chấp tới BEATVN

4. Trừ trường hợp pháp luật Việt Nam có quy định khác, quyết định giải quyết khiếu nại, tranh chấp của BEATVN là quyết định cuối cùng và có hiệu lực.

ĐIỀU 13. LOẠI TRỪ NGHĨA VỤ VÀ BỒI THƯỜNG

1. Bạn đồng ý loại trừ BEATVN khỏi tất cả các trách nhiệm, nghĩa vụ pháp lý, tố tụng phát sinh từ sự vi phạm của bạn trong quá trình sử dụng Dịch vụ.

2. Bạn phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho BEATVN, trong trường hợp bạn có hành vi vi phạm Thỏa thuận này và/hoặc hành vi vi phạm pháp luật dẫn đến tổn thất, thiệt hại về tài sản và uy tín của BEATVN, bao gồm cả chi phí liên quan đến việc giải quyết như án phí, phí luật sư, phí thuê chuyên gia tư vấn và các chi phí khác có liên quan đến việc giải quyết vụ việc.

ĐIỀU 14. THU THẬP, XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

1. Quy trình đăng ký tài khoản sử dụng Mạng xã hội BEATVN yêu cầu bạn cung cấp các thông tin cá nhân và mật khẩu. Việc cung cấp những thông tin khác cho chúng tôi hay không tùy thuộc vào quyết định của bạn.

2. Chúng tôi không sử dụng thông tin của bạn vào mục đích bất hợp pháp. Chúng tôi được quyền cung cấp thông tin của bạn cho bên thứ ba trong các trường hợp, bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Chúng tôi được bạn chấp thuận;
 • Khi bạn đăng ký, sử dụng tính năng đăng nhập liên quan đến các nền tảng và ứng dụng của bên thứ ba và bạn đồng ý để BEATVN cung cấp thông tin của bạn cho bên thứ ba đó;
 • Theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

3. Trong quá trình sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý nhận tất cả thông báo, quảng cáo từ BEATVN liên quan tới Dịch vụ qua thư điện tử, thư bưu chính hoặc điện thoại của bạn. Trong trường hợp bạn đăng ký sử dụng dịch vụ do bên thứ ba cung cấp thì những thông tin của bạn sẽ được chia sẻ với bên thứ ba, dựa trên sự chấp thuận của bạn. Bạn cũng đồng ý nhận tất cả thông báo từ bên thứ ba liên quan tới dịch vụ qua thư điện tử, thư bưu chính hoặc điện thoại của bạn

4. Chúng tôi có thể dùng thông tin của bạn để thực hiện các hoạt động nghiên cứu của BEATVN để phát triển các dịch vụ nhằm phục vụ bạn tốt hơn

ĐIỀU 15. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN TRÊN MẠNG XÃ HỘI BEATVN

Chúng tôi luôn cố gắng đáp ứng các yêu cầu của pháp luật Việt Nam về bảo vệ thông tin cá nhân như được quy định trong Chính sách Bảo mật thông tin cá nhân trên mạng xã hội BEATVN nằm trong khả năng của chúng tôi. Trong trường hợp bất khả kháng và/hoặc có sự tác động từ các yếu tố nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho việc thông tin cá nhân của bạn bị tiết lộ.

ĐIỀU 16. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

1. Chúng tôi sở hữu quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm nhưng không giới hạn các quyền tác giả, quyền liên quan, nhãn hiệu, quyền chống cạnh tranh không lành mạnh, bí mật kinh doanh, và các quyền sở hữu trí tuệ khác trong tất cả các dịch vụ của BEATVN. Việc sử dụng bất kỳ đối tượng quyền sở hữu trí tuệ nào của BEATVN cần phải được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản.

2. Ngoài việc được cấp phép bằng văn bản, chúng tôi không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác cho dù đó là hình thức công bố hay hàm ý để bạn thực hiện các quyền trên. Và do vậy, bạn không có quyền sử dụng dịch vụ của BEATVN vào bất kỳ mục đích nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.

ĐIỀU 17. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

Chúng tôi có thể thay đổi Dịch vụ và chính sách của mình, cũng như có thể cần thực hiện những thay đổi đối với các Điều khoản này nhằm phản ánh chính xác Dịch vụ và chính sách đó. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn thông qua Dịch vụ của chúng tôi trước khi chúng tôi thực hiện những thay đổi đối với các Điều khoản này, đồng thời để bạn có cơ hội xem lại trước khi thay đổi có hiệu lực. Khi đó, nếu tiếp tục sử dụng Dịch vụ, bạn sẽ chịu sự ràng buộc của các Điều khoản đã được cập nhật này. Nếu không đồng ý với các Điều khoản này hoặc bất kỳ Điều khoản nào đã được cập nhật, bạn có thể xóa tài khoản của mình.

ĐIỀU 18. HIỆU LỰC

1. Thỏa thuận này có giá trị ràng buộc với bạn kể từ thời điểm hoàn thành việc đăng ký tài khoản Mạng xã hội BEATVN

2. Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Thỏa thuận này xung đột với các quy định của luật pháp và bị tòa án có thẩm quyền của Việt Nam tuyên là vô hiệu theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều khoản bị tuyên vô hiệu đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, và các điều khoản còn lại của Thỏa thuận này vẫn có hiệu lực.