# tương lai

Theo dõi

3 bài viết

TheChipmunk

Thành phố trong phim viễn tưởng sẽ xuất hiện vào năm 2025?

28 thg11 2021
Tuấn Cùi

"Bạn là ai, sau 5 năm nữa?"

23 thg11 2021
TheChipmunk

"Cha đẻ" Doraemon đã dự đoán đúng về thế giới loài người ở tương lai?

22 thg11 2021