# ngày nhà giáo

Theo dõi

3 bài viết

Phương Phạm Hồ Linh

Thầy mình ôm bó này suốt cả giờ dạy, dù nó chỉ là một bó hoa muộn màng...

23 thg11 2021
Bò và Gấu

Những "người thầy" đã dạy chúng ta điều gì về chứng khoán?

22 thg11 2021
TheChipmunk

Cảm ơn cô đã dạy cho tôi biết thế nào là đau

20 thg11 2021