# không giỏi một cái gì

Theo dõi

2 bài viết

Thu Trangg

Sẽ ra sao nếu các cậu cảm thấy bản thân không giỏi một cái gì?

22 thg11 2021
Mận Lê

Không giỏi một cái gì, là cảm giác thế nào?

19 thg11 2021