# chuyện của hà nội

Theo dõi

10 bài viết

Gojo Satoru

Cảm ơn vì ngày tháng đó, chúng ta đã may mắn gặp được nhau...

30 thg11 2021
Tuấn Cùi

Có một kiểu người chưa bao giờ là hợp với yêu đương

29 thg11 2021
Tuấn Cùi

Chúng ta ai rồi cũng sẽ khác...

28 thg11 2021
Tuấn Cùi

Mấy năm nay, mình đã tắt hết thông báo vào ngày sinh nhật

27 thg11 2021
Gojo Satoru

Tuổi trẻ thích gì cứ làm, bởi có ai sống hai lần trên đời đâu?

25 thg11 2021
Gojo Satoru

Cớ sao tình đầu mãi chẳng thể dài lâu?

25 thg11 2021
Gojo Satoru

Sinh ra là một người quá hiểu chuyện, bạn có mệt lắm không?

25 thg11 2021
Tuấn Cùi

"Bạn là ai, sau 5 năm nữa?"

23 thg11 2021
Gojo Satoru

Có một kiểu con gái, càng lớn lại càng ngại nói chuyện với bố

22 thg11 2021