Chính sách bảo mật thông tin

1. NGUYÊN TẮC VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA BEATVN

Beatvn được xây dựng để đưa thông tin tới mọi người. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn tin tưởng cung cấp thông tin của bạn cho chúng tôi. Chúng tôi hiểu rằng đây là một trách nhiệm lớn và chúng tôi nỗ lực bảo vệ thông tin của bạn cũng như để bạn nắm quyền kiểm soát. Chính sách bảo mật này nhằm mục đích giúp bạn hiểu rõ những thông tin chúng tôi thu thập, lý do chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ dữ liệu người dùng. Điều này áp dụng cho trang web chính của chúng tôi và bất kỳ trang web và ứng dụng di động chính thức nào khác của Beatvn.

Chúng tôi có quyền thay đổi bất cứ lúc nào vì bất kỳ lý do gì cho Chính sách bảo mật này. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước khi thay đổi chính sách này và cung cấp cho bạn tùy chọn xem lại chính sách đã sửa đổi trước khi bạn chọn tiếp tục sử dụng Sản phẩm của chúng tôi.

2. CAM KẾT CỦA BẠN VỚI BEATVN VÀ CỘNG ĐỒNG CỦA CHÚNG TÔI

Những đối tượng có thể sử dụng:

 • Sử dụng chính tên bạn dùng trong cuộc sống hàng ngày
 • Cung cấp thông tin chính xác về bản thân
 • Không chia sẻ mật khẩu, cấp cho người khác quyền truy cập vào tài khoản của bạn hoặc chuyển tài khoản của bạn cho bất kỳ ai khác (mà không được chúng tôi cho phép).
 • Bạn trên 13 tuổi ( hoặc độ tuổi hợp pháp tối thiểu tại quốc gia bạn để sử dụng dịch vụ của chúng tôi)

Quy định về hình đại diện:

 • Không sử dụng hình ảnh có hàm ý kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
 • Không sử dụng hình ảnh hoặc hình ảnh mô tả có tính xúc phạm các danh nhân, anh hùng dân tộc, lãnh đạo Đảng và Nhà nước của Việt Nam và lãnh đạo của các cơ quan tổ chức quốc tế.
 • Không sử dụng hình ảnh có chứa dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với biểu tượng, cờ, huy hiệu, tên viết tắt, tên đầy đủ của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Việt Nam và tổ chức quốc tế mà xúc phạm đến uy tín của các tổ chức này.
 • Không sử dụng các hình ảnh liên quan tới tôn giáo mà gây kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, đi ngược lại chính sách tôn giáo của Việt Nam.
 • Không sử dụng ảnh của tội phạm, khủng bố, phát xít, và ảnh hoặc hình ảnh mô tả các cá nhân, tổ chức chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.
 • Không sử dụng ảnh xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân khác.
 • Không sử dụng hình ảnh vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ.
 • Tài khoản vi phạm quy định về hình đại diện sẽ bị khoá và/hoặc xóa vĩnh viễn mà không cần thông báo.

3. CÁC LOẠI THÔNG TIN MÀ CHÚNG TÔI THU THẬP KHI BẠN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA BEATVN

Dữ liệu cá nhân:

Chúng tôi thu thập thông tin để cung cấp các dịch vụ tốt hơn cho tất cả người dùng của mình. Thông tin chúng tôi có thể thu thập trên trang web bao gồm:

 • Dữ liệu cá nhân là bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp liên quan đến tài khoản của bạn. Điều này có thể bao gồm tên, ngày sinh và số điện thoại. Sau khi đăng ký tài khoản, bạn có quyền, nhưng không bắt buộc, cung cấp cho chúng tôi các thông tin liên lạc khác để phục vụ việc sử dụng dịch vụ (nếu có).
 • Một số thông tin cá nhân này sẽ là bắt buộc để bạn tham gia vào các hoạt động trên trang web của chúng tôi nhưng một số thông tin sẽ được bạn tự nguyện cung cấp. Bạn không bắt buộc phải cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào, tuy nhiên, việc bạn từ chối có thể dẫn đến việc bạn không thể sử dụng một số tính năng của trang web của chúng tôi.

Thông tin về thiết bị:

Thông tin chúng tôi thu được từ các thiết bị này bao gồm: Địa chỉ IP; Vị trí của bạn; Trình duyệt của bạn; Thông tin thiết bị của bạn; Hệ điều hành của bạn.

Dữ liệu thiết bị di động:

Thông tin về thiết bị, chẳng hạn như ID thiết bị di động, kiểu máy và nhà sản xuất cũng như thông tin về vị trí của thiết bị, nếu bạn truy cập Trang web từ thiết bị di động.

Hoạt động của bạn

Chúng tôi thu thập thông tin về hoạt động của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn là các nội dung bạn đăng tải, chia sẻ trên Mạng xã hội BEATVN và sử dụng thông tin này để thực hiện việc tối ưu hóa, cá nhân hóa nội dung hiển thị nhằm mang lại trải nghiệm tốt hơn cho bạn.

Các thông tin cấm chia sẻ, trao đổi trên mạng xã hội BEATVN:

 • Thông tin chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; tổ chức, hoạt động, câu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 • Tuyên truyền chiến tranh, khủng bố.
 • Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội.
 • Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc, tôn giáo; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo.
 • Thông tin kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
 • Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật Việt Nam quy định.
 • Thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.
 • Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm.
 • Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
 • Thông tin vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
 • Các Thông tin khác vi phạm tới quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

4. CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA BẠN

Chúng tôi sử dụng dữ liệu để phát triển các dịch vụ tốt hơn. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn như sau:

 • Cung cấp, cá nhân hoá và cải tiến Sản phẩm của chúng tôi. Đồng thời tối ưu trải nghiệm của người dùng
 • Cải thiện độ an toàn, tính toàn vẹn và bảo mật.
 • Đáp ứng yêu cầu hỗ trợ và dịch vụ khách hàng
 • Liên lạc với bạn
 • Giải quyết tranh chấp và khắc phục sự cố
 • Cung cấp quảng cáo
 • Bảo vệ người dùng BEATVN

5. TRƯỜNG HỢP THÔNG TIN ĐƯỢC CHIA SẺ

Người sử dụng tự chia sẻ thông tin của mình:

BEATVN cho phép bạn tự chia sẻ thông tin với người khác và bạn nắm quyền kiểm soát cách chia sẻ. Ví dụ: bạn có thể chia sẻ các nội dung, video, hình ảnh, file dữ liệu trên Beatvn hoặc có thể quyết định giữ các nội dung, video, hình ảnh, file dữ liệu của bạn ở chế độ riêng tư.

Trường hợp chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn:

Chúng tôi sẽ xin phép bạn và phải được sự đồng ý của bạn trước khi chia sẻ bất kỳ thông tin nào của bạn. Khi bạn truy cập, đăng ký, sử dụng tính năng liên quan đến các nền tảng và dịch vụ của bên thứ ba từ Beatvn, điều đó đồng nghĩa với việc các thông tin của bạn sẽ được chia sẻ cho bên thứ ba, dựa trên sự chấp thuận của bạn. Bằng việc chấp nhận sự chia sẻ này, bạn cũng sẽ chấp nhận những rủi ro kèm theo. Trong trường hợp này, bạn đồng ý và chấp nhận loại trừ trách nhiệm của Beatvn liên quan tới việc thông tin, dữ liệu của bạn bị chia sẻ cho bên thứ ba.

Affiliates:

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các chi nhánh liên kết doanh nghiệp của chúng tôi. Trong trường hợp đó chúng tôi sẽ yêu cầu các chi nhánh liên kết doanh nghiệp tôn trọng Chính sách bảo mật này. Các chi nhánh liên kết doanh nghiệp bao gồm công ty mẹ của chúng tôi và bất kỳ công ty con, đối tác liên doanh hoặc các công ty khác mà chúng tôi kiểm soát hoặc nằm dưới sự kiểm soát chung của chúng tôi.

Bài đăng trên mạng:

Khi bạn đăng bài viết và nhận xét trên trang web của chúng tôi, tất cả chúng sẽ có thể được xem và phân phối công khai bên ngoài trang web và trên các kênh khác.

6. LƯU TRỮ DỮ LIỆU

BEATVN lưu trữ dữ liệu tại hệ thống cơ sở dữ liệu của và/hoặc thuộc quyền sử dụng hợp pháp của BEATVN. Tất cả các dữ liệu được lưu trữ, sử dụng theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

7. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 • Chúng tôi sở hữu quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm nhưng không giới hạn các quyền tác giả, quyền liên quan, nhãn hiệu, quyền chống cạnh tranh không lành mạnh, bí mật kinh doanh, và các quyền sở hữu trí tuệ khác trong tất cả các dịch vụ của BEATVN. Việc sử dụng bất kỳ đối tượng quyền sở hữu trí tuệ nào của BEATVN cần phải được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản.
 • Ngoài việc được cấp phép bằng văn bản, chúng tôi không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác cho dù đó là hình thức công bố hay hàm ý để bạn thực hiện các quyền trên. Và do vậy, bạn không có quyền sử dụng dịch vụ của BEATVN vào bất kỳ mục đích nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.

8. AN TOÀN THÔNG TIN:

 • Beatvn được giám sát bảo mật bởi các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm. Luôn nỗ lực cao nhất để bảo vệ dữ liệu người dùng. Chúng tôi sẽ thông báo đến bạn các mối đe dọa bảo mật và tiến trình xử lý bảo mật của chúng tôi để bảo vệ quyền và lợi ích của bạn khi sử dụng Dịch vụ.
 • Xin lưu ý rằng dù có nỗ lực bảo mật thông tin của các bạn, không có biện pháp bảo mật nào là hoàn hảo và không có phương thức truyền dữ liệu nào có thể được bảo đảm chống lại bất kỳ hành vi can thiệp hoặc lạm dụng nào khác. Bất kỳ thông tin nào được tiết lộ trên mạng đều dễ bị chặn và lạm dụng bởi các bên trái phép. Do đó, chúng tôi không thể đảm bảo bảo mật hoàn toàn nếu bạn cung cấp thông tin cá nhân.

9. LUẬT ÁP DỤNG VÀ CƠ QUAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Thỏa thuận này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh trong quá trình sử dụng Dịch vụ của bạn sẽ được giải quyết tại tòa án có thẩm quyền của Việt Nam, theo pháp luật hiện hành của Việt Nam.

10. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP

Bất kỳ khiếu nại, tranh chấp nào phát sinh từ Thỏa thuận này, thuộc thẩm quyền giải quyết của BEATVN, phải được gửi tới BEATVN trong vòng 01 (một) tháng kể từ ngày xảy ra hành vi dẫn đến khiếu nại, tranh chấp đó.

11. ĐIỀU KIỆN VÀ PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP

 • Chúng tôi chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại, tranh chấp của bạn trong thẩm quyền của BEATVN theo quy định của pháp luật Việt Nam, với điều kiện bạn đã ghi đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin khi đăng ký tài khoản.
 • Đối với tranh chấp giữa người sử dụng với nhau hoặc giữa người sử dụng với BEATVN, chúng tôi sẽ căn cứ ghi chép của hệ thống để giải quyết. Theo đó, chúng tôi sẽ bảo vệ quyền lợi tối đa cho người sử dụng đăng ký đầy đủ thông tin theo quy định.
 • Khi có khiếu nại, tranh chấp giữa bạn và người sử dụng khác trên Mạng xã hội BEATVN hoặc giữa bạn với BEATVN, bạn có thể gửi yêu cầu giải quyết khiếu nại, tranh chấp tới BEATVN tại địa chỉ gmail: support@beat.vn
 • Trừ trường hợp pháp luật Việt Nam có quy định khác, quyết định giải quyết khiếu nại, tranh chấp của BEATVN là quyết định cuối cùng và có hiệu lực.

12. LOẠI TRỪ NGHĨA VỤ VÀ BỒI THƯỜNG

 • Bạn đồng ý loại trừ BEATVN khỏi tất cả các trách nhiệm, nghĩa vụ pháp lý, tố tụng phát sinh từ sự vi phạm của bạn trong quá trình sử dụng Dịch vụ.
 • Bạn phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho BEATVN, trong trường hợp bạn có hành vi vi phạm Thỏa thuận này và/hoặc hành vi vi phạm pháp luật dẫn đến tổn thất, thiệt hại về tài sản và uy tín của BEATVN, bao gồm cả chi phí liên quan đến việc giải quyết như án phí, phí luật sư, phí thuê chuyên gia tư vấn và các chi phí khác có liên quan đến việc giải quyết vụ việc.

13. CÁCH LIÊN HỆ VỚI BEATVN:

 • Công ty Cổ phần Beat Việt Nam
 • Địa chỉ: 206-02 tầng 2, toà nhà N01A Golden Land, 275 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 • SĐT: 024 730 88 222
 • Email: support@beat.vn
 • Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Thị Loan
 • Giấy phép số 255/GP-BTTTT do Bộ TT&TT cấp ngày 18/5/2016.