Bạn kể tôi nghe

Người lớn tán tỉnh nhau, chất ở cái tầm...

Dăm ba câu thả thính lươn lẹo đú trend trên mạng sao bằng cả tấm chân tình khi người lớn tán tỉnh nhau?
Anh Gấu Nhịp Đập
19 tháng 11, 2021
Thích 0
Chia sẻ
Lưu
Bài viết gợi ý
Aslan

Cảm giác bị ra rìa trong một đám bạn (đã từng) chơi rất thân là như thế nào?

22 thg12 2021
Anh Gấu Nhịp Đập

Đến Facebook còn Meta thì chả có lý do gì ta lại mê Tây

29 thg10 2021
Tuấn Cùi

"Đi bưng hủ tiếu kiếm từng đồng từng cắc, ở đâu trăm triệu trả cho người ta hả con ơi?"

27 thg11 2021