Tâm lý học

Hội chứng xem phim ma không sợ nhưng nhìn thấy môn Toán lại "rét run"???

Môn Toán có gì mà khiến mọi người sợ hãi đến vậy nhỉ?
ThaoCurly
17 tháng 11, 2021
Thích 0
Chia sẻ
Lưu
Bài viết gợi ý
ThaoCurly

Hay lẩm bẩm một mình, phải chăng tâm lý của mình đang bất ổn?

09 thg12 2021
ThaoCurly

Phải làm sao khi mình không giỏi như mình nghĩ?

07 thg9 2021
ThaoCurly

Còn bận học đại học thì sao đi thực tập?

09 thg9 2021