Viral World

Elon Musk tuyên bố: "Học đại học cho vui thôi chứ không giải quyết được vấn đề gì"

Đúng là tỷ phú rồi thì nói cái gì cũng thấy hợp lý hẳn, nhất lại là Elon Musk. Chứ mình mà nghe theo không học đại học phát thì chỉ có xúc c..át mà ăn...
Tuấn Cùi
30 tháng 11, 2021
Thích 0
Chia sẻ
Lưu
Bài viết gợi ý
Levi Heichou

Tận thế: Điện và Internet có thể mất đến vài tháng do siêu bão mặt trời?

15 thg9 2021
Tuấn Cùi

Con người tốt bụng âu cũng là có lý do?

26 thg7 2021