Học làm người lớn

Con người tốt bụng âu cũng là có lý do?

Có rất nhiều người tốt bụng chỉ vì bản chất con người họ là vậy, cho đi mà chẳng cần nhận lại điều gì. Những cũng có những người tử tế với bạn hằng mong tìm đến một mối quan hệ win - win.
Tuấn Cùi
26 tháng 07, 2021
Thích 0
Chia sẻ
Lưu
Tuấn Cùi
Thích 0
Chia sẻ
Lưu
0 Bình luận
Bài viết gợi ý
Trang Lee

Đi uống cà phê có văn hóa, đừng gọi nước lọc rồi ngồi không cả ngày

06 thg7 2021
Networking Lady

Một cuộc cách mạng trong ngôi nhà của bạn! Tại sao không?

23 thg12 2021
Tuấn Cùi

Chàng trai bật khóc khi đi chống dịch: "Xin mọi người hãy tuân thủ 5K"

05 thg8 2021