Góc nhìn Beater

Chúng ta chỉ đang ngủ mơ mà không có ước mơ?

"Khủng hoảng ước mơ", thuật ngữ đó liệu có hơi quá để nói về một bộ phận giới trẻ ngày nay, sống mà không có ước mơ?
Little Bottle
02 tháng 08, 2021
Thích 0
Chia sẻ
Lưu
Little Bottle
Thích 0
Chia sẻ
Lưu
0 Bình luận
Bài viết gợi ý
Little Bottle

Ranh giới mong manh giữa "thả thính" và tỏ ra thân thiện

07 thg7 2021
Nguyễn Đức

Những sinh vật khốn nạn và các tìm ra chúng phần 3

03 thg11 2021
Aslan

GÓC NGƯỜI NHỚN: Bốn năm đại học các cậu đã mất đi và nhận lại những gì?

18 thg11 2021