Bạn kể tôi nghe

Cảm ơn vì ngày tháng đó, chúng ta đã may mắn gặp được nhau...

Dù chúng ta chẳng là tình đầu, càng chẳng phải là tình cuối, nhưng yêu là yêu thôi, vẫn luôn cảm ơn người vì những ký ức đẹp ngày đó bên nhau
Gojo Satoru
30 tháng 11, 2021
Thích 1
Chia sẻ
Lưu
Bài viết gợi ý
lyn._.

Hoàng hôn mang lại cho ta cảm giác khó tả!!

30 thg10 2021
Vịt - Beatvn

Khi mạng sống của mình đặt trước bánh xe người khác, bạn sẽ thấy lái xe cẩn thận tốt biết bao

23 thg11 2021
Gojo Satoru

Thật may mắn khi mà chúng ta vẫn có thể về nhà

30 thg11 2021