Bạn kể tôi nghe

"Bạn là ai, sau 5 năm nữa?"

5 năm sau, không biết em đang ở cạnh ai, đang làm gì, vẫn chỉ mong cô gái nhỏ là em được hạnh phúc với những gì em chọn.
Tuấn Cùi
23 tháng 11, 2021
Thích 0
Chia sẻ
Lưu
Bài viết gợi ý
Huy Trần

Tắt điện

15 thg11 2021
Tuấn Cùi

Khi chủ trọ của tôi là F0

29 thg7 2021
Nguyễn Bắc Bình

Có một thứ cảm xúc càng lớn càng thèm mang tên là nhớ nhà...

19 thg11 2021