Học làm người lớn

12 năm đèn sách tới khi biết điểm đại học rồi thì sao?

Dù đậu hay rớt đại học, chúng mình vẫn phải tiếp tục chặng đua tiến về phía trước.
ThaoCurly
14 tháng 09, 2021
Thích 0
Chia sẻ
Lưu
ThaoCurly
Thích 0
Chia sẻ
Lưu
0 Bình luận
Bài viết gợi ý
LaceyEve

Người vô ái: "Bắc-phoy" hay những kẻ gặp ai cũng không thấy được sự rung rộng

21 thg7 2021
Trang Lee

Bài học săn sale chí mạng cho những đứa "Đỗ nghèo khỉ"

19 thg7 2021
Aslan

Học ăn học nói học đâu cái thói cứ nhắn tin là seen?

27 thg8 2021