Tên phim: Tây Du Ký 1986 - Journey To The West
- Đạo diễn: Dương Khiết
- Diễn viên: Lục Tiểu Linh Đồng, Uông Việt, Từ Thiếu Hoa, Trì Trọng Thoại, Mã Đức Hoa, Diêm Hoài Lễ, Chu Long Nghiễm, Tả Đại, Chương Ngọc Thiện...
- Sản xuất: Dương Khiết
- Thể loại phim: Kinh Điển
- Quốc gia: Trung Quốc
- Năm sản xuất: 1986

Giới thiệu: "Tây Du Ký" bắt nguồn từ một câu chuyện có thật: Nhà Sư trẻ đời Đường Thái Tông tên là Trần Huyền Trang, năm 21 tuổi đã một mình sang Ấn Độ tìm thầy học đạo. Ông ra đi từ năm 629 đến năm 645 mới về Trung Quốc, tổng cộng là 17 năm; trong đó, có 6 năm tu học ở chùa Na Lan Đà - một trung tâm Phật giáo hồi bấy giờ. Khi về nước, ông phải dùng tới 24 ngựa tải 657 bộ kinh Phật. Câu chuyện có thật đó vốn đã mang màu sắc huyền thoại, được truyền tụng rộng rãi trong dân gian và thần thoại hóa. Ngô Thừa Ân tuy là người tập hợp và gia công cuối cùng, nhưng ông vẫn xứng đáng là tác giả vĩ đại nhất của bộ "Tây Du Ký". Với ngòi bút sáng tạo của ông, tác phẩm không những có dung lượng đồ sộ, mà tính tư tưởng cũng được nâng cao, hình tượng nhân vật trở nên sống động, có tính cách rõ nét, văn phong uyển chuyển, nhất quán. "Tây Du Ký" kể về chuyện Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tĩnh *** Đường Tăng sang phương Tây (Ấn Độ ở về phía Trung Quốc). Đường đi gặp bao trắc trở, gian nan trắc trở, tổng cộng đến 81 nạn, cuối cùng cũng đều vượt qua đến được xứ sở Phật tổ, mang kinh Phật về truyền bá ở phương Đông.
Phần I: 2o Tập
Tap 1: http://ryushare.com/1502634b8bde/TayDuKy
Tap 2: http://ryushare.com/14198ea67a02/TayDuKy
Tap 3: http://ryushare.com/1502634b8bdf/TayDuKy
Tap 4: http://ryushare.com/1330ba016c92/TayDuKy
Tap 5: http://ryushare.com/17bce13abbc3/TayDuKy
Tap 6: http://ryushare.com/1d31dd18f75a/TayDuKy
Tap 7: http://ryushare.com/17bce13abbc4/TayDuKy
Tap 8: http://ryushare.com/1d31dd18f75b/TayDuKy
Tap 9: http://ryushare.com/1fec5b082702/TayDuKy
Tap 10: http://ryushare.com/16d40c95aada/TayDuKy
Tap 11: http://ryushare.com/1c490873e7af/TayDuKy
Tap 12: http://ryushare.com/17bce13abbc6/TayDuKy
Tap 13: http://ryushare.com/14198ea67a05/TayDuKy
Tap 14: http://ryushare.com/16d40c95aadb/TayDuKy
Tap 15: http://ryushare.com/15eb37f09ac0/TayDuKy
Tap 16: http://ryushare.com/16d40c95aadd/TayDuKy
Tap 17: http://ryushare.com/1502634b8be0/TayDuKy
Tap 18: http://ryushare.com/1e1ab1be0738/TayDuKy
Tap 19: http://ryushare.com/1330ba016c93/TayDuKy
Tap 20: http://ryushare.com/15eb37f09ac2/TayDuKy

HF:
Tap 1: http://hotfile.com/dl/153525098/67dea4a/
Tap 2: http://hotfile.com/dl/153525145/e87d56f/
Tap 3: http://hotfile.com/dl/153525182/d90c16a/
Tap 4: http://hotfile.com/dl/153525265/6f63617/
Tap 5: http://hotfile.com/dl/153525255/8cd43a6/
Tap 6: http://hotfile.com/dl/153525281/24166df/
Tap 7: http://hotfile.com/dl/153525288/93df512/
Tap 8: http://hotfile.com/dl/153525327/e45aa4e/
Tap 9: http://hotfile.com/dl/153525330/9d46940/
Tap 10: http://hotfile.com/dl/153525405/3a7f7db/
Tap 11: http://hotfile.com/dl/153525548/a955f37/
Tap 12: http://hotfile.com/dl/153525598/2a9a816/
Tap 13: http://hotfile.com/dl/153525624/ddfae91/
Tap 14: http://hotfile.com/dl/153525649/47be936/
Tap 15: http://hotfile.com/dl/153525671/48d70b6/
Tap 16: http://hotfile.com/dl/153525705/3466cb6/
Tap 17: http://hotfile.com/dl/153525723/fd11263/
Tap 18: http://hotfile.com/dl/153525764/4ed6255/
Tap 19: http://hotfile.com/dl/153525783/7dbbd95/
Tap 20: http://hotfile.com/dl/153525867/5923e7f/

-- Phần II: 16 Tập
Ryushare:
Tap 1: http://ryushare.com/15eb37f09abb/Tay_Du_
Tap 2: http://ryushare.com/1fec5b0826f8/Tay_Du_
Tap 3: http://ryushare.com/17bce13abbbd/Tay_Du_
Tap 4: http://ryushare.com/14198ea679fe/Tay_Du_
Tap 5: http://ryushare.com/1502634b8bda/Tay_Du_
Tap 6: http://ryushare.com/16d40c95aad7/Tay_Du_
Tap 7: http://ryushare.com/1330ba016c8e/Tay_Du_
Tap 8: http://ryushare.com/1502634b8bdb/Tay_Du_
Tap 9: http://ryushare.com/1502634b8bdc/Tay_Du_
Tap 10: http://ryushare.com/1e1ab1be072f/Tay_Du_
Tap 11: http://ryushare.com/17bce13abbc0/Tay_Du_
Tap 12: http://ryushare.com/1330ba016c8f/Tay_Du_
Tap 13: http://ryushare.com/1c490873e7ab/Tay_Du_
Tap 14: http://ryushare.com/1f03866316fa/Tay_Du_
Tap 15: http://ryushare.com/15eb37f09abd/Tay_Du_
Tap 16: http://ryushare.com/17bce13abbc1/Tay_Du_

HF:
Tap 1: http://hotfile.com/dl/153524449/29d6463/
Tap 2: http://hotfile.com/dl/153524476/dfdb920/
Tap 3: http://hotfile.com/dl/153524511/b1822be/
Tap 4: http://hotfile.com/dl/153524627/1639847/
Tap 5: http://hotfile.com/dl/153524672/5f18ef8/
Tap 6: http://hotfile.com/dl/153524766/350ae4b/
Tap 7: http://hotfile.com/dl/153524780/519a897/
Tap 8: http://hotfile.com/dl/153524807/1bdfac8/
Tap 9: http://hotfile.com/dl/153524874/226f662/
Tap 10: http://hotfile.com/dl/153524911/9bedb09/
Tap 11: http://hotfile.com/dl/153524948/e72674a/
Tap 12: http://hotfile.com/dl/153525012/6b3d70b/
Tap 13: http://hotfile.com/dl/153524998/dfe1e50/
Tap 14: http://hotfile.com/dl/153525022/10b524f/
Tap 15: http://hotfile.com/dl/153525059/e695537/
Tap 16: http://hotfile.com/dl/153525068/2576f70/