Trang 1/2 12 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 15 trên 19
 1. #1
  Tham gia ngày
  06/03/12
  Đến từ
  Tâm Linh Cốc
  Tuổi
  28
  Bài viết
  5,716
  Thanks (Received)
  416

  Mặc Định [Box Tâm Linh] - (Tử Vi - Bói Toán) - VẬN MẠNG ĐỜI NGƯỜI QUA "CÂN LƯỢNG"


  TÍNH CÂN LƯỢNG THEO NĂM SINH ÂM LỊCH:
  (Nam nữ xem chung)
  I) - Cân lượng theo năm sinh âm lịch:


  - Giáp Tý: 1 lượng 2 chỉ
  - Bính Tý: 1 lượng 6 chỉ
  - Mậu Tý: 1 lượng 5 chỉ
  - Canh Tý: 0 lượng 7 chỉ
  - Nhâm Tý: 0 lượng 5 chỉ


  - Ất Sửu: 0 lượng 9 chỉ
  - Đinh Sửu: 0 lượng 8 chỉ
  - Kỷ Sửu: 0 lượng 8 chỉ
  - Tân Sửu: 0 lượng 7 chỉ
  - Quý Sửu: 0 lượng 5 chỉ


  - Bính Dần: 0 lượng 6 chỉ
  - Mậu Dần: 0 lượng 8 chỉ
  - Canh Dần: 0 lượng 9 chỉ
  - Nhâm Dần: 0 lượng 9 chỉ
  - Giáp Dần: 1 lượng 2 chỉ


  - Đinh Mẹo: 0 lượng 7 chỉ
  - Kỷ Mẹo: 1 lượng 9 chỉ
  - Tân Mẹo: 1 lượng 2 chỉ
  - Quý Mẹo: 1 lượng 2 chỉ
  - Ất Mẹo : 0 lượng 8 chỉ


  - Mậu Thìn: 1 lượng 2 chỉ
  - Canh Thìn: 1 lượng 2 chỉ
  - Nhâm Thìn : 1 lượng 0 chỉ
  - Giáp Thìn: 0 lượng 8 chỉ
  - Bính Thìn: 0 lượng 8 chỉ


  - Kỷ Tỵ: 0 lượng 5 chỉ
  - Tân Tỵ: 0 lượng 6 chỉ
  - Quý Tỵ: 0 lượng 7 chỉ
  - Ất Tỵ: 0 lượng 7 chỉ
  - Đinh Tỵ: 0 lượng 6 chỉ


  - Canh Ngọ: 0 lượng 9 chỉ
  - Nhâm Ngọ: 0 lượng 8 chỉ
  - Giáp Ngọ: 1 lượng 5 chỉ
  - Bính Ngọ: 1 lượng 3 chỉ
  - Mậu Ngọ: 1 lượng 9 chỉ


  - Tân Mùi: 0 lượng 8 chỉ
  - Quý Mùi: 0 lượng 7 chỉ
  - Ất Mùi: 0 lượng 6 chỉ
  - Đinh Mùi: 0 lượng 5 chỉ
  - Kỷ Mùi: 0 lượng 6 chỉ


  - Nhâm Thân: 0 lượng 7 chỉ
  - Giáp Thân: 0 lượng 5 chỉ
  - Bính Thân: 0 lượng 5 chỉ
  - Mậu Thân: 1 lượng 4 chỉ
  - Canh Thân: 0 lượng 8 chỉ


  - Quý Dậu: 0 lượng 8 chỉ
  - Ất Dậu: 1 lượng 5 chỉ
  - Đinh Dậu: 1 lượng 4 chỉ
  - Kỷ Dậu: 0 lượng 5 chỉ
  - Tân Dậu: 1 lượng 6 chỉ


  - Giáp Tuất: 0 lượng 5 chỉ
  - Bính Tuất: 0 lượng 6 chỉ
  - Mậu Tuất: 1 lượng 4 chỉ
  - Canh Tuất: 0 lượng 9 chỉ
  - Nhâm Tuất: 1 lượng 0 chỉ


  - Ất Hợi: 0 lượng 9 chỉ
  - Đinh Hợi: 1 lượng 6 chỉ
  - Kỷ Hợi: 0 lượng 9 chỉ
  - Tân Hợi: 1 lượng 7 chỉ
  - Quý Hợi: 0 lượng 7 chỉ.  II) - Cân lượng theo tháng sinh âm lịch:


  Tháng Giêng: 0 lượng 6 chỉ

  Tháng Hai: 0 lượng 7 chỉ

  Tháng Ba: 1 lượng 8 chỉ

  Tháng Tư: 0 lượng 9 chỉ

  Tháng Năm: 0 lượng 5 chỉ

  Tháng Sáu: 1 lượng 6 chỉ

  Tháng Bảy: 0 lượng 9 chỉ

  Tháng Tám: 1 lượng 5 chỉ

  Tháng Chín: 1 lượng 8 chỉ

  Tháng Mười: 1 lượng 8 chỉ

  Tháng Mười Một: 0 lượng 9 chỉ

  Tháng Chạp: 0 lượng 5 chỉ.
  III) - Cân lượng theo ngày sinh âm lịch:


  Ngày mùng một: 0 lượng 5 chỉ

  Ngày mùng hai: 1 lượng 0 chỉ

  Ngày mùng ba: 0 lượng 8 chỉ

  Ngày mùng bốn: 1 lượng 5 chỉ

  Ngày mùng năm: 1 lượng 6 chỉ

  Ngày mùng sáu: 1 lượng 5 chỉ

  Ngày mùng bảy: 0 lượng 8 chỉ

  Ngày mùng tám: 1 lượng 6 chỉ

  Ngày mùng chín: 0 lượng 8 chỉ

  Ngày mùng mười: 1 lượng 6 chỉ

  Ngày mười một: 0 lượng 9 chỉ

  Ngày mười hai: 1 lượng 7 chỉ

  Ngày mười ba: 0 lượng 8 chỉ

  Ngày mười bốn: 1 lượng 7 chỉ

  Ngày rằm: 1 lượng 0 chỉ

  Ngày mười sáu: 0 lượng 8 chỉ

  Ngày mười bảy: 0 lượng 9 chỉ

  Ngày mười tám: 1 lượng 8 chỉ

  Ngày mười chín 0 lượng 5 chỉ

  Ngày hai mươi: 1 lượng 5 chỉ

  Ngày hai mươi mốt: 1 lượng 0 chỉ

  ngày hai mươi hai: 0 lượng 9 chỉ

  Ngày hai mươi ba: 0 lượng 8 chỉ

  Ngày hai mươi bốn: 0 lượng 9 chỉ

  Ngày hai mươi lăm: 1 lượng 5 chỉ

  Ngày hai mươi sáu: 1 lượng 8 chỉ

  Ngày hai mươi bảy: 0 lượng 7 chỉ

  Ngày hai mươi tám: o lượng 8 chỉ

  Ngày hai mươi chín: 1 lượng 6 chỉ

  Ngày ba mươi: 0 lượng 6 chỉ.
  IV) - Cân lượng theo giờ sinh:


  Giờ Tý (từ 23h đến 01h) : 1 lượng 6 chỉ

  Giờ Sửu (từ o1h đến 03h): 0 lượng 6 chỉ

  Giờ Dần (từ o3h đến 05h): 0 lượng 7 chỉ

  Giờ Mẹo (từ 05h đến 07h): 1 lượng 0 chỉ

  Giờ Thìn (từ 07h đến 09h): 0 lượng 9 chỉ

  Giờ Tỵ (từ 09h đến 11h) : 1 lượng 6 chỉ

  Giờ Ngọ (từ 11h đến 13h) : 1 lượng 0 chỉ

  Giờ Mùi (từ 13h đến 15h) : 0 lượng 8 chỉ

  Giờ Thân (từ 15h đến 17h): 0 lượng 8 chỉ

  Giờ Dậu (từ 17h đến 19h) : 0 lượng 9 chỉ

  Giờ Tuất (từ 19h đến 21h): 0 lượng 6 chỉ

  Giờ Hợi (từ 21h đến 23h) : 0 lượng 6 chỉ.


  .................................................. ....................
  PHÉP TÍNH NHƯ DƯỚI ĐÂY (THEO ÂM LỊCH):

  Ví dụ:

  Người sinh năm Giáp Tý, tháng Giêng, ngày mùng Một, giờ Tý. Xem ở bài trên thì Giáp Tý được 1 lượng 2 chỉ, tháng Giêng được 0 lượng 6 chỉ, ngày mùng một được 0 lượng 5 chỉ, giờ Tý được 1 lượng 6 chỉ. Rồi cộng chung lại như dưới đây:

  sinh năm Giáp Tý : 1 lượng 2 chỉ
  sinh tháng Giêng : 0 lượng 6 chỉ
  sinh ngày mùng một: 0 lượng 5 chỉ
  sinh giờ Tý : 1 lượng 6 chỉ
  __________________
  Tổng cộng : 3 lượng 9 chỉ

  Đoạn xem lời giải lập thành dưới đây, tìm đến lời giải chỉ số 3 lượng 9 chỉ thì sẽ được hiểu vận mạng trong một đời nên, hư, tốt, xấu…
  LỜI GIẢi:


  2 lượng 2 chỉ :
  Số này thân hàn cốt lạnh, khổ sở linh đinh, quanh năm lo kiếm ăn độ nhựt mà còn thiếu thốn, rồi có thể trở thành ăn mày vì số mạng vậy.

  2 lượng 3 chỉ :
  Số này hễ mưu toan làm việc chi cũng khó nên được. Chẳng trông cậy nơi anh em họ hàng, đành chịu tha phương cầu thực.

  2 lượng 4 chỉ :
  Số này suy ra không có phước lộc gia đình, khó gầy nên sự nghiệp, không nương cậy nơi họ hàng cốt nhục, chỉ lưu lạc tha phương cầu thực tới già mà thôi.

  2 lượng 5 chỉ :
  Suy ra số này tổ nghiệp suy vi, ít có phần gầy dựng nên gia đình được, họ hàng cốt nhục thì như than với giá, mot65 đời khổ sở, chỉ tự mình tìm sống mà thôi.

  2 lượng 6 chỉ :
  Số này trọn đời khốn khổ, một mình mưu tính công việc làm ăn luôn luôn nhưng chẳng thành. Nên lìa xa quê cha đất tổ mới hầu được đủ ăn và may ra lúc già mới được thanh nhàn.

  2 lượng 7 chỉ :
  Số này một đời làm công việc ít có được người khác mưu toan giúp đỡ, khó nhờ cậy phước đức của tổ tông làm chủ trương cho. Chỉ tự lực một mình làm ăn, từ bé đến lớn cũng chẳng có gì hay cả.

  2 lượng 8 chỉ :
  Số này làm ăn lộn xộn rối ren như bòng bong, về sản nghiệp của tổ tông thì như giấc mộng. Nếu chẳng làm con nuôi người ta hay là không đổi họ thì cũng phải dời đổi di cư tới đôi ba lần.

  2 lượng 9 chỉ:Số này năm xưa thì lẩn quẩn chưa hề được hạnh thông, dầu có công danh thì cũng trễ muộn, phải tới ngoài bốn mươi tuổi mới có thể đặng an nhàn, nhưng phải dời đổi nhà cửa hay là đổi họ mới hay.

  3 lượng 0 chỉ :
  Số này lao lực phong trần, trong đời gặp lắm cảnh lầm than. Dầu có siêng năng hà tiện, thì tới tuổi già chỉ đỡ ưu sầu chút đỉnh thôi.

  3 lượng 1 chỉ :
  Số này cũng vất vả lao đao vì sanh kế, khó nhờ sự nghiệp của tổ tông mà nên nhà nên cửa. Từ nửa đời người trở lên mới gọi là đặng đủ ăn đủ mặc.

  3 lượng 2 chỉ :
  số này năm xưa gặp vận rủi, khó mưu đặng công việc gì. Về sau mới có tài lợi như nước chảy lần tới. Từ nửa đời người trở lên thì sự ăn mặc đặng no đủ, lúc ấy công danh lợi lộc sẽ hạnh thông.

  3 lượng 3 chỉ :
  Số này lúc ban sơ làm ăn công việc chi cũng khó thành, mưu tính trăm đường chỉ uổng công thôi. Từ nửa đời người sắp lên mới gặp vận hay sẽ tới như dòng nước chảy lại, sau này tài lợi tấn phát đặng nhiều.

  3 lượng 4 chỉ :
  Số này có khước đức tăng đạo, phải xa quê hương cha mẹ mà xuất giá nương cửa Phật, hằng ngày tụng niệm thì mới đặng y lộc viên mãn.

  3 lượng 5 chỉ :
  Số này phước lượng sanh bình chẳng đặng chu toàn, chẳng hưởng phần căn cơ của tổ nghiệp truyền lại. Còn sự sanh nhai phải chờ khi vận tới rồi mới no đủ hơn xưa.

  3 lượng 6 chỉ :
  Số này một đời chẳng cần lao lực chi lắm, một tay gầy dựng nên gia nghiệp, cái phước chẳng phải vừa, vì sớm có ngôi phước tinh thường chiếu tới mạng mình, mặc dầu cho làm qua trăm bề đều đặng thành đạt.

  3 lượng 7 chỉ :
  Số này làm chẳng đặng thành công, anh em ít giúp sức, chỉ một thân cô lập. Tuy rằng cũng có tổ nghiệp chút đỉnh, nhưng lúc lại thì rành rành đó, mà lúc đi thì chẳng biết hết bao giờ.

  3 lượng 8 chỉ :
  Số này cốt cách rất thanh cao, sớm đặng thi đổ, tên họ ghi tên bảng vàng. từ năm 36 tuổi, sẽ đặng phú quý vinh hoa.

  3 lượng 9 chỉ :
  Số này trọn đời vận mạng chẳng đặng thông đạt, làm việc thành rồi cũng hư. Khổ tâm kiệt lực dựng nên gia kế tới sau này cũng như giấc mộng.

  4 lượng 0 chỉ :
  Số này phước lộc đặng lâu dài, nhưng xưa phải chịu qua nhiều nỗi phong ba vất vả.
  Sau này đặng hưởng an nhàn phú quý.

  4 lượng 1 chỉ :
  Số này là người tài ba lỗi lạc, công việc trước sau chẳng đồng nhau; từ nửa đời sắp lên lai cọ phước tiêu diêu, chớ chẳng như xưa kia vận chưa đạt.

  4 lượng 2 chỉ :
  Số này sẽ được nhiều thoả nguyện. Từ nửa đời người thì vận mạng đặng nên, lúc ấy tài lợi công danh thảy đều tấn phát.

  4 lượng 3 chỉ :
  Số này là người tánh rất thông minh, làm việc lỗi lạc hiên ngang gần với người sang quí. Một đời phước lộc tự trời định sẵn, chẳng cần phải lao lực mà tự nhiên đặng hạnh thông.

  4 lượng 4 chỉ :
  Phàm sự chi cũng bởi trời đem lại, chẳng cần cầu làm chi cho mệt, phước lộc về sau sẽ đặng hơn nhiều lúc khi xưa. Tuy rằng lúc trẻ cung Tài Bạch khó đặng như ý, nhưng tới tuổi già đặng an nhàn.

  4 lượng 5 chỉ :
  Số này phần công danh lợi lộc trước phải tân khổ, mà sau này cũng phải bôn ba; số hiếm hoi con cái vì khó nuôi; anh em cốt nhục cũng ít đặng phù trợ giúp sức.

  4 lượng 6 chỉ :
  Số này đi đâu cũng đều đặng hạnh thông, nhứt là đổi họ dời nhà lại càng thịnh vượng. Ăn mặc đầy đủ tự số trời định sẵn. Từ nửa đời cho tới lúc già đồng một mực trung bình.

  4 lượng 7 chỉ :
  Số này tính ra vượng về lúc tuổi già, vợ con phú quí, vì nguyên có cái phước sẵn như nước chảy lại.

  4 lượng 8 chỉ :
  Số này, tuổi trẻ cũng như lúc tuổi lớn, cũng chẳng đặng hưng vượng. Anh em họ hàng đều không đặng nhờ cậy giúp sức. Tới lúc già rồi mới đặng đôi phần an khương.

  4 lượng 9 chỉ :
  Số này suy ra có hậu phước lớn lắm, tự tay gầy nên sự nghiệp vẻ vang gia đình. Người sang đều kính trọng. Một đời sung sướng.

  5 lượng 0 chỉ :
  Số này hằng ngày chỉ lao lực về đàng công danh tài lợi. Lúc nửa đời cũng có nhiều phen gặp phước lộc; tới già có ngôi Tài Tinh chiếu mạng sẽ đặng an nhàn.

  5 lượng 1 chỉ :
  Số này một đời vinh hoa, mọi việc thảy đều tấn phát, chẳng cần lao lực, tự nhiên hạnh thông. Anh em chú cháu đều đặng như ý, gia nghiệp và phước lộc đặng đầy đủ.

  5 lượng 2 chỉ :
  Số này trọn đời hạnh thông, việc gì cũng hay, chẳng cần nhọc lòng mà tự nhiên yên ổn. Họ hàng cốt nhục thảy đều giúp sức; sự nghiệp hiển đạt.

  5 lượng 3 chỉ :
  Số này xem ra khí tượng chơn thật, nghiệp nhà mà đặng phát đạt cũng ở trong đó. Phước lộc một đời có số định sẵn vinh hoa phú quí.

  5 lượng 4 chỉ :
  Số này là người có tánh trung hậu và thanh cao, học hành minh mẫn, ăn mặc phong túc, tự nhiên an ổn, chính là người có phước trên đời.

  5 lượng 5 chỉ :
  Số này lúc trẻ hằng bôn ba trên đàng danh lợi, nhưng uổng công phí sức mà thôi. Ngày kia, phước loc65 sẽ tới như nước chảy lại, rồi tự nhiên phú quí vinh hiển.

  5 lượng 6 chỉ :
  Số này suy ra là người lễ nghĩa thông thái, một đời phước lộc; nếm đủ mùi chua cay, nguồn tài lợi thì cuồn cuộn, an ổn và phong hậu.

  5 lượng 7 chỉ :
  Số này phước lộc dẫy đầy, mọi sự hạnh thông, quang hiển mẹ cha,oai vọng chấn dương, người đều kính trọng, riêng chiếm bầu xuân.

  5 lượng 8 chỉ :
  Số này là số bảng vàng áo gấm, quan cả khoa cao, phước lộc một đời tự nhiên đem lại, phú thọ đều đủ, danh lợi kiêm toàn.

  5 lượng 9 chỉ :
  Suy ra số này là người diệu xảo không có thanh cốt, chắc hẳn tài cao học rộng có phận đậu khoa bảng, có mạng làm quan sang.

  6 lượng 0 chỉ :
  Số này tên đậu bảng vàng, lập nên công lớn, vinh quang tông tổ, điền sản phong túc, y lộc dư giả.

  6 lượng 1 chỉ :
  Số này tư chất thông minh, học hỏi rộng rãi, tự nhiên vinh diệu, tên đậu bảng vàng. Dầu chẳng được quan sang, chắc cũng là một nhà phú hộ.

  6 lượng 2 chỉ :
  Số này phước lộc vô cùng, học giỏi làm nên, vinh hiển mẹ cha, đai vàng áo gấm, phú quí vinh hoa, mọi đường đầy đủ.

  6 lượng 3 chỉ :
  Số này là số đậu khoa cao, làm quan lớn, giàu sang cực phẩm, toại danh thiên hạ; phước lộc phi thường, gia đình vinh hiển.

  6 lượng 4 chỉ :
  Số này phú quí vinh hoa, ít ai bì kịp; oai quyền lộc vị, không kẻ sánh bằng. Áo tía đai vàng, ngôi cao chung đỉnh, trọn đời hạnh phúc.

  6 lượng 5 chỉ :
  Số này suy ra thì phước lộc chẳng nhỏ, tài cao giúp nước, công cả yên dân; chức trọng trào đình, giàu sang tột bực, vang danh thiên hạ.

  6 lượng 6 chỉ :
  Số này phú quí định sẵn tự trời, phước lộc hơn thiên hạ, quan cao quyền trọng, châu báu đầy vơi, ấm phong thê tử.

  6 lượng 7 chỉ :
  Số này sanh ra tự nhiên có phước lớn, điền viên gia nghiệp thật hưng long, trọn đời phú quí vinh hoa, muôn việc hạnh thông hoàn hảo.

  6 lượng 8 chỉ :
  Số này giàu sang tự trời ban, khỏi phải khó nhọc, gia tư có muôn vàng; nhưng mười năm sau chẳng có như hồi trước, căn cơ tổ nghiệp trôi đi như thuyền trên mặt nước sóng bão.

  6 lượng 9 chỉ :
  Số này là một vì sao y lộc ở nhơn gian, một thân phú quí, mọi người đều kính nể. tóm lại, là phước lộc do tự trời định, an hưởng vinh hoa trọn đời.

  7 lượng 0 chỉ :
  Số này suy ra phước chẳng nhỏ, không cần phải sầu lo làm chi cho mệt nhọc, vì trời đã đinh sẵn y lộc phong danh, một đời vinh hiển giàu sang.

  7 lượng 1 chỉ :
  Số này sanh ra rất khác với người thường, công hầu khanh tướng đều đặng hoàn hảo, một đời tự nhiên có phước tiêu diêu khoái lạc, cực phẩm hưng long.


  (Theo Ngọc Hạp Chánh Tông của soạn giả Viên Tài Hà Tấn Phát.)
  P/S: CHỈ NÊN COI CHO VUI GỌI LÀ THƯ GIÃN THÔI ĐẤY BÀ CON NHÉ. CHÚC VUI VẺ!  ~HẾT~  -HELIOS-
  Chỉnh sửa nội dung bởi: -HELIOS-, lúc 08:42 (20/03/12)

 2. #2
  Tham gia ngày
  07/12/10
  Đến từ
  hà nội phố
  Bài viết
  3,539
  Thanks (Received)
  67

  Mặc Định


  E đúng 3 lượng 9 chỉ
  - Tân Mùi: 0 lượng 8 chỉ
  Tháng Bảy: 0 lượng 9 chỉ
  Ngày hai mươi lăm: 1 lượng 5 chỉ
  Giờ Dần (từ o3h đến 05h): 0 lượng 7 chỉ
  NGHÈO NHƯNG KHÔNG HÈN

  GIÀU NHƯNG CHẮC GÌ ĐÃ SANG

 3. #3
  Tham gia ngày
  06/03/12
  Đến từ
  Tâm Linh Cốc
  Tuổi
  28
  Bài viết
  5,716
  Thanks (Received)
  416

  Mặc Định


  Trích dẫn Nguyên văn từ bjn0_xauxj Xem bài viết
  E đúng 3 lượng 9 chỉ
  - Tân Mùi: 0 lượng 8 chỉ
  Tháng Bảy: 0 lượng 9 chỉ
  Ngày hai mươi lăm: 1 lượng 5 chỉ
  Giờ Dần (từ o3h đến 05h): 0 lượng 7 chỉ
  Chỉ là vui thôi mà em. Cười lên!

 4. #4
  Tham gia ngày
  18/03/12
  Bài viết
  18
  Thanks (Received)
  0

  Mặc Định


  Em tròn 4 chỉ .. coi bộ còn phải dùi mài kinh sử nhiều mới khá lên đc

 5. #5
  Tham gia ngày
  12/09/08
  Bài viết
  812
  Thanks (Received)
  13

  Mặc Định


  tròn 4 lượng


 6. #6
  Tham gia ngày
  03/11/11
  Đến từ
  Khai Phong Phủ ;))
  Tuổi
  25
  Bài viết
  2,119
  Thanks (Received)
  148

  Mặc Định


  Kỷ tỵ: 0 lượng 5 chỉ
  tháng 3: 1 lượng 8 chỉ
  sinh ngày 21: 1 lượng 0 chỉ
  giờ Ngọ: 1 lượng 0 chỉ

  tổng cộng mình dc 4 lượng 3 chỉ

  4 lượng 3 chỉ :
  Số này là người tánh rất thông minh, làm việc lỗi lạc hiên ngang gần với người sang quí. Một đời phước lộc tự trời định sẵn, chẳng cần phải lao lực mà tự nhiên đặng hạnh thông.

  nghe xong sướng cả người

 7. #7
  Tham gia ngày
  18/10/11
  Bài viết
  599
  Thanks (Received)
  22

  Mặc Định


  A chủ topic có thể giải thích cho e 1 chút dc ko ạ ? E là 3 lượng 6 chỉ. E đọc e ko có hiểu lắm

 8. #8
  Tham gia ngày
  06/03/12
  Đến từ
  Tâm Linh Cốc
  Tuổi
  28
  Bài viết
  5,716
  Thanks (Received)
  416

  Mặc Định


  Trích dẫn Nguyên văn từ joe0212 Xem bài viết
  A chủ topic có thể giải thích cho e 1 chút dc ko ạ ? E là 3 lượng 6 chỉ. E đọc e ko có hiểu lắm
  Có nghĩa là: Số bạn làm ít hưởng nhiều do có Phúc Đức; tổ tiên và những người đã khuất nhà bạn; ăn ở phúc đức nên bây giờ con (cháu) được hưởng cái phúc đức đó do ông bà để lại.

  nói tóm lại: Do có nhiều phúc đức do ông bà để lại nên bạn làm gì cũng dễ dàng; dùng ít công sức mà vẫn thành công lớn. (ý nghĩa của # lượng 6 chỉ là vậy).  Chỉ nên đọc chơi cho vui, làm trắc nghiệm cho đỡ tò mò thôi. Đừng quá câu nệ vào kết quả trên. Làm thế chỉ hại cho bạn thôi. Chúc bạn lang thang vui vẻ trong BTL này!

 9. #9
  Tham gia ngày
  17/02/12
  Đến từ
  nam định
  Bài viết
  115
  Thanks (Received)
  0

  Mặc Định


  em dc 5chỉ mốt cơ đêys mà có thấy dc vinh hoa gì đâu

 10. #10
  Tham gia ngày
  09/06/11
  Đến từ
  Ma Cao *
  Bài viết
  5,042
  Thanks (Received)
  314

  Mặc Định


  chán thế
  toàn tính âm thôi
  ai mà nhớ đc

 11. #11
  Tham gia ngày
  08/10/10
  Đến từ
  Thái Nguyên
  Bài viết
  7,093
  Thanks (Received)
  111

  Mặc Định


  âm thì k nhớ

 12. #12
  Tham gia ngày
  21/04/11
  Đến từ
  Paradise ♥
  Bài viết
  21,013
  Thanks (Received)
  246

  Mặc Định


  - Giáp Tuất: 0 lượng 5 chỉ
  Tháng Bảy: 0 lượng 9 chỉ
  Ngày hai mươi sáu: 1 lượng 8 chỉ
  Giờ Hợi (từ 21h đến 23h) : 0 lượng 6 chỉ.
  tổng : 3 lượng 8 chỉ
  =>3 lượng 8 chỉ :
  Số này cốt cách rất thanh cao, sớm đặng thi đổ, tên họ ghi tên bảng vàng. từ năm 36 tuổi, sẽ đặng phú quý vinh hoa.
  I'm your ..

 13. #13
  Tham gia ngày
  09/06/11
  Đến từ
  Ma Cao *
  Bài viết
  5,042
  Thanks (Received)
  314

  Mặc Định


  Quý Dậu: 0 lượng 8 chỉ
  Tháng Chín: 1 lượng 8 chỉ
  Ngày mùng chín: 0 lượng 8 chỉ
  nhớ được có thế này
  tối xem tiếp vậy
  đánh dấu vào ko nhỡ mất

 14. #14
  Tham gia ngày
  01/01/08
  Đến từ
  Văn Điển
  Tuổi
  24
  Bài viết
  986
  Thanks (Received)
  8

  Mặc Định


  4 lượng 0 chỉ :
  Số này phước lộc đặng lâu dài, nhưng xưa phải chịu qua nhiều nỗi phong ba vất vả.
  Sau này đặng hưởng an nhàn phú quý.

 15. #15
  Tham gia ngày
  04/03/12
  Bài viết
  12,183
  Thanks (Received)
  59

  Mặc Định


  - Giáp Tuất: 0 lượng 5 chỉ
  Tháng Năm: 0 lượng 5 chỉ
  Ngày mùng năm: 1 lượng 6 chỉ
  Giờ Dần (từ o3h đến 05h): 0 lượng 7 chỉ
  ==> 3 lượng 3 chỉ
  Số này lúc ban sơ làm ăn công việc chi cũng khó thành, mưu tính trăm đường chỉ uổng công thôi. Từ nửa đời người sắp lên mới gặp vận hay sẽ tới như dòng nước chảy lại, sau này tài lợi tấn phát đặng nhiều.
  ♥ Già - Béo - Lùn - Xấu --------> Ê sắc ế ♥ Nhưng e hài lòg vì nhữg rỳ e có http://beat.vn/forum/showthread.php?...re-con-tap-du-!

Trang 1/2 12 cuốicuối

Thông Tin Chủ Đề

Những thành viên đang theo dõi chủ đề này

Có 1 người đang xem chủ đề này (0 thành viên & 1 khách)