Uploaded with ImageShack.us

* - Tên phim: Tân Tế Công
* - Đạo diễn phim:
* - Diễn viên:
* - Thuộc thể loại phim: Phim Hồng Kông
* - Nhà sản xuất phim:
* - Phim của quốc gia: Hồng Kông
* - Năm phát hành phim: 2010
Phim do công ty ảnh thị Hàng Châu Bách Thừa đầu tư sản xuất . Đây là bản phim truyền hình tiếp sau các bản Tế Công của Du Bản Xương và Tế Công của Trương Mặc . Diễn viên Hongkong Trần Hạo Dân lần này vào vai Tế Công . Cây hài béo Lâm Tử Thông vào vai Quảng Lượng hòa thượng . Ngoài ra các diễn viên Dương Tuyết , Trần Tử Hàm cũng sẽ gia nhập đoàn phim . Và có khả năng các diễn viên Đồng Đại Vi, Phạm Băng Băng cũng sẽ tham gia các vai khách mời . Nhà chế tác Vương Thế Vỹ cho biết ” Tế Công của Trần Hạo Dân sẽ không phải dơ dáy bê tha, mà là một Tế Công đẹp trai vừa hài hòa vừa nghiêm túc . Đại đa số các pha hài hước sẽ tập trung vào hòa thượng béo Quảng Lượng của Lâm Tử Thông ” . Ngoài ra chủ đề của bản Tế Công này cũng rất rõ ràng: khuyên người hướng thiện, chống lại cái ác, hoàn toàn không thêm thắt nhiều.
Tap 1: http://hotfile.com/dl/146079479/66d351e/
Tap 2: http://hotfile.com/dl/146078152/6451971/
Tap 3: http://hotfile.com/dl/146079545/1c6e267/
Tap 4: http://hotfile.com/dl/146079385/a3dbeea/
Tap 5: http://hotfile.com/dl/146078153/1d4addb/
Tap 6: http://hotfile.com/dl/146078155/9f3b1d1/
Tap 7: http://hotfile.com/dl/146079491/e32323f/
Tap 8: http://hotfile.com/dl/146078156/568ce7d/
Tap 9: http://hotfile.com/dl/146078157/f02412b/
Tap 10: http://hotfile.com/dl/146078154/18ea6eb/
Tap 11: http://hotfile.com/dl/146078158/b53ea53/
Tap 12: http://hotfile.com/dl/146078160/bd73502/
Tap 13: http://hotfile.com/dl/146078159/8b687a9/
Tap 14: http://hotfile.com/dl/146078161/45f1893/
Tap 15: http://hotfile.com/dl/146078566/32cdb59/
Tap 16: http://hotfile.com/dl/146078571/9fa76c0/
Tap 17: http://hotfile.com/dl/146078570/a37f61c/
Tap 18: http://hotfile.com/dl/146078584/a49e224/
Tap 19: http://hotfile.com/dl/146078597/4e9fe81/
Tap 20: http://hotfile.com/dl/146078592/dc6cc69/
Tap 21: http://hotfile.com/dl/146078606/d96dca6/
Tap 22: http://hotfile.com/dl/146078623/d79cfea/
Tap 23: http://hotfile.com/dl/146078625/0d0fa40/
Tap 24: http://hotfile.com/dl/146078660/9e88dfd/
Tap 25: http://hotfile.com/dl/146078875/cc0ccf0/
Tap 26: http://hotfile.com/dl/146078926/f03083a/
Tap 27: http://hotfile.com/dl/146078946/09e9fb9/
Tap 28: http://hotfile.com/dl/146078951/6f8b7be/
Tap 29: http://hotfile.com/dl/146078956/21f8095/
Tap 30: http://hotfile.com/dl/146078963/df94640/
Tap 31: http://hotfile.com/dl/146078971/70f54dd/
Tap 32: http://hotfile.com/dl/146079085/a009ae7/
Tap 33: http://hotfile.com/dl/146079061/fd792bc/
Tap 34: http://hotfile.com/dl/146079074/f74454e/
Tap 35: http://hotfile.com/dl/146079233/bf24756/
Tap 36: http://hotfile.com/dl/146079238/6cde2a0/
Tap 37: http://hotfile.com/dl/146079241/61d81c5/
Tap 38: http://hotfile.com/dl/146079260/5cd05c9/
Tap 39: http://hotfile.com/dl/146079272/8a7b833/
Tap 40: http://hotfile.com/dl/146079275/e37443c/
Tap 41: http://hotfile.com/dl/146079288/c89c21b/
Tap 42: http://hotfile.com/dl/146079381/412a0ca/