Bạn có muốn 1 cô gái trên desktop của bạn? Cô ấy có thể là người yêu hoặc nô lệ tình dục của bạn.Cô ấy có thể nhận được năng lượng từ các tập tin trên máy tính của bạn,thức ăn của cô ấy là những tập tin bạn muốn xóa

Down về giải nén setup rồi copy crack patch vào thư mục đã setup xem video để rõ cách chơi.


Lưu ý : các thứ như music hay patch hay thư mục gì vứt vào nhân vật nuôi thì coi như các bạn xóa luôn còn cái gì như ảnh vứt vô không mất
Bạn có thể đặt tên cho nhân vật
Khi bạn giúp nhân vật thì mức độ trái tim sẽ tăng và bạn có thể làm được nhiều thứ hơn
Quyển sách coi như dạ dày của cô gái khi nào giảm bạn cứ vứt cái gì cho nó xơi và mỗi lần thế sẽ ngịch được 1 tí